Voedervoorziening

voor onze dieren

Een overzicht
van onze werkwijze

Maaien

Het maaien en wikkelen van het gras, het hakselen van de maïs en het dorsen van het graan en de maïs gebeuren zoveel mogelijk in eigen beheer. Dit vermalen we nadien tot eigen krachtvoer. 
Ook alle voorbereidende grondwerken (ploegen, zaaien, …) nemen we voor eigen rekening.

Stallen

Het stalmest afkomstig van onze boerderij wordt over de eigen percelen verspreid. Dit zorgt voor meer humus in de grond waardoor er minder gebruik gemaakt moet worden van kunstmeststoffen.

Voeder

Met behulp van onze weegbrug kunnen we elke aanvoer van voeders en gewassen en iedere afvoer van meststoffen exact in kaart brengen.